Art.1    Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1.Campania promoțională “TIMP PENTRU TINE” („Campania Promoțională”) este organizată de SMART BARBER SOLUTIONS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Intrarea Depoului, Nr. 9, lot 2, lot2/1, Camera 1, Etaj 4, Ap. 10, Sector 2, Jud. Municipiul Bucuresti, cod unic de înregistrare RO37856135, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Bucureşti J40/10683/2017 (“Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.ibarber.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.       Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2    Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea “TIMP PENTRU TINE”.

2.2.       Campania promoțională se desfășoară între 04.06.2021  00:00 – 18.06.2021 24:00 pe platforma de comerț online www.ibarber.ro.

2.3        Promoția este valabila numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoționala.

Art.3    Produse participante la Campania Promoțională

3.1.       Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsul “Balsam de barba Point Barber 100 ml” comercializate pe platforma de comerț online www.ibarber.ro la categoria “Balsam de barba” (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

3.2.      Discountul este in valoare de 30% si este aplicat direct la produs.

3.3.      Discountul este valabil indiferent de numarul de produse achizitionate

3.4.      Discountul este valabil in limit stocului disponibil:

3.5.      Promoțiile pe www.ibarber.ro nu se cumulează, reducerea cea mai mare primează.

3.6       Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

3.7.     De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

3.8.     Promoția se va desfășura conform informațiilor primite prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.ibarber.ro, iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi în perioada in care aceasta este in curs de desfășurare.

3.9.      Participanții răspund de corectitudinea datelor introduce in formularul de comnd.

Art.4    Dreptul și condițiile de participare

4.1.       Participanții, atat cei inregistrati cat si cei neinregistrati, pot să plaseze comenzile în intervalul în care Campania Promoțională este în desfășurare şi să furnizeze datele necesare pentru identificarea şi eventual contactarea acestora în cazul în care vor sa beneficieaze de reducerea de 30%

 Art.5    Protecția datelor cu caracter personal

5.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale.

5.3.       Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Bucureşti, Sector 5, Costache Negri 10A, Parter, Ap. 02 sau la adresa de poștă electronică victor@ibarber.ro.

5.4.       În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)        Nume și prenume;

(ii)        Adresa de email;

(iii)       Număr de telefon;

(iv)        Adresă de livrare.

5.5.      Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

            (i)         organizarea şi desfășurarea Campaniei Promoționale;

            (ii)        emiterea facturii

            (iii)       in scopul livrarii

5.6.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe www.ibarber.ro la adresa https://www.ibarber.ro/politica-de-confidentialitate/

Art.6    Protecția datelor cu caracter personal

6.1.      Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale şi anume:

Fan Courier Express S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J40/4014/2001, cod unic de înregistrare 13838336, cu sediul social situat în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 11C, sector 2 (fan@fancourier.ro), în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională;

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J32/1695/2007, cod unic de înregistrare 21611392, cu sediul social situat în Stefan cel Mare nr. 3 Parc Ind Selimbar (info@gls-romania.ro), în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională;

 Art.7    Litigii

7.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art.8    Dispoziții finale

8.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.ibarber.ro).

8.2.       Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula comenzile efectuate de Participant în considerarea unui preţ derizoriu al Produsului, care a fost generat în platforma www.ibarber.ro de o eroare de ordin tehnic.

8.3.      Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.4.      Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Bucureşti, Sector 5, Costache Negri 10A, Parter, Ap. 02 sau la următoarea adresa de email: salut@ibarber.ro.

8.5.      Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.ibarber.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

8.6.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

8.7.      Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.ibarber.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul ibarber.ro la Secțiunea Regulamente.

SMART BARBER SOLUTIONS SRL

Victor Miu

Administrator